Objectius

La música és un mitjà de comunicació, integració i elevació d’autoestima, per això creiem que és important proposar activitats a través d’aquesta, i més encara si va dirigida a nens amb algun tipus de disminució, pels quals no hi ha gaires activitats d’oci.

Aquesta activitat acosta la percussió als infants de Vilassar de Mar i rodalies amb necessitats educatives especials. La finalitat del plantejament d’aquest projecte és potenciar la participació i integració de nens  amb disminució en un grup social, millorant la seva qualitat de vida, a través de la música.

A més a més, a través d’aquesta activitat aconseguim:

 • Augmentar l’autoestima a partir d’una activitat on ells són els protagonistes.
 • Augmentar la seguretat a través de moviments rítmics.
 • Potenciar al màxim les possibilitats de desenvolupament de nens amb disminució a través de la memorització de ritmes.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació.
 • Desenvolupar habilitats cognitives i d’aprenentatge.
 • Desenvolupar habilitats socials.
 • Desenvolupar habilitats emocionals.
 • Millorar les conductes socials i emocionals.
 • Augmentar la percepció auditiva i  l’esquema corporal.
 • Augmentar la presa de consciència d’un mateix.
 • Adquirir destreses manuals manipulant instruments.
 • Millorar moviments de marxa, coordinació, lateralitat, orientació  i equilibri.
 • Millorar habilitats motrius.
 • Presentar un canal per alliberar impulsivitat, ansietat, agressivitat, tensió.
 • Responsabilitzar-se personalment de l’instrument i tenir-ne cura.

taller-percussioAmb aquesta activitat també volem aconseguir sensibilitzar a la població sobre la situació dels nens/es amb algun tipus de disminució, i informar com és d’important que formin part de les activitats d’oci com la resta de nens, perquè s’integrin a la societat i així hi hagi una plena normalització social.

Paral·lelament els participants estan adquirint coneixements sobre l’instrument pel que, a mitjà termini, podran realitzar actuacions o participar d’altres tallers que s’organitzin.