El projecte

Participants

Aquest projecte està orientat a nens i adolescents de qualsevol edat amb:

  • Trastorns d’Espectre Autista
  • Retard en el Desenvolupament
  • Trastorns del llenguatge
  • Trastorns o síndromes varis
  • Dificultats neurològiques, motores i sensorials
  • Dificultats emocionals o d’inserció social

Es treballa amb un grup de 12 participants i 3 monitors.

Espai i horaris

El taller es realitza a l’Aula de Música de Vilassar de Mar (situat al C/ Narcís Monturiol 23 de Vilassar de Mar) els dissabtes al matí de 10h a 11:30h durant el curs escolar.

projecte-percussió

Material

Els participants treballen amb instruments de SolRe Percussió, i sols han de portar les seves baquetes (adquiribles en qualsevol botiga de música o a l’inici del taller).

La resta de material necessari per realitzar les activitats va també a càrrec de SolRe Percussió.

Preu

Aquesta activitat és gratuïta i als pares se’ls demana sols la quantitat de 5€ mensuals en concepte de material per poder realitzar les activitats.