Participants i dates

El taller es realitzarà amb un grup estable de 20 nens d’entre 8 i 16 anys de les comunitats més desafavorides d’Anantapur. Atès que l’equip està compost per professionals amb experiència en les diferents etapes de la infància, la diferència d’edat entre els participants no impedeix que puguin realitzar el taller conjuntament o partir-se en dos grups si cal.

Els participants al taller rebran un parell de baquetes perquè puguin seguir practicant i aprofundir el seu aprenentatge pel seu compte, a més dels instruments que es donaran al grup format.

El taller de percussió a l’Índia es durà a terme la segona meitat del mes d’agost del 2017.