Objectius

Aquest projecte persegueix diferents objectius generals.

Implicació activa

D’una banda, amb el projecte es busca colaborar activament amb la Fundació Vicente Ferrer, realitzant allò que millor se’ns dóna i pugui ser satisfactori per als participants: formació en música i percussió.

A més dels objectius bàsics treball de la comunicació, integració i autoestima, mitjançant aquesta activitat es treballaran també els següents objectius:

 • Augmentar l’autoestima a partir d’una activitat on ells són els protagonistes.
 • Augmentar la seguretat a través de moviments rítmics.
 • Potenciar al màxim les possibilitats de desenvolupament de nens a través de la memorització de ritmes.
 • Treballar i desenvolupar la creativitat.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació.
 • Desenvolupar habilitats cognitives i d’aprenentatge.
 • Desenvolupar habilitats socials.
 • Desenvolupar habilitats emocionals.
 • Millorar les conductes socials i emocionals.
 • Augmentar la percepció auditiva i l’esquema corporal.
 • Augmentar la presa de consciència d’un mateix.
 • Adquirir destreses manuals manipulant instruments.
 • Millorar moviments de marxa, coordinació, lateralitat, orientació i equilibri.
 • Millorar les habilitats motrius.
 • Presentar un canal per alliberar impulsivitat, ansietat, agressivitat i tensió.

Mitjà / llarg termini

Els participants del taller adquiriran uns coneixements musicals i de percussió que els permetrà seguir desenvolupant la seva activitat en finalitzar el taller. D’aquesta manera, la música serà un factor clau per al seu desenvolupament personal.

Promoure la construcció d’habitatges

En el conjunt d’activitats i accions que es duran a terme en la fase prèvia al taller a l’Índia, es recaptaran fons per finançar la construcció d’una o més habitatges.

Difusió

Finalment el projecte difondrà el Programa de Desenvolupament Integral de la Fundació Vicente Ferrer i sensibilitzarà sobre les condicions de vida de les comunitats, és desafavorides de l’Índia.

Per a això, es realitzaran una sèrie d’accions per a la difusió del projecte en les activitats que ja es realitzen habitualment.